1 featured image 1
Online Marketing

SỰ BÙNG NỔ CỦA SOCIAL MEDIA MARKETING TRONG THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ

tháng ba 15, 2018

Danh sách theo Chủ đề


Đã có rất nhiều thảo luận quanh đề tài về tác động của các phương tiện truyền thông xã hội (social media) đối với việc thúc đẩy thương mại điện tử, và chúng ta không thể phủ nhận thực tế là các thương hiệu TMĐT đang ngày càng đầu tư vào các kênh truyền thông xã hội để xây dựng một lượng người hâm mộ trung thành. Dưới đây là một số con số thú vị nhắc lại tầm quan trọng của phương tiện truyền thông xã hội trong thương mại điện tử.

Infographic_BungnoMXH ver 2-01 (1).jpg

(Theo beaconstac.com)

New Call-to-action

Bài viết gần đây