1 featured image 1
Online Marketing

[INFOGRAPHIC] MACRO-INFLUENCER VÀ MICRO-INFLUENCER - TRẬN ĐẤU CÂN SỨC??

tháng tư 3, 2018

Danh sách theo Chủ đề


Trong Influencer Marketing, bạn có thể chọn những người ảnh hưởng lớn (người nổi tiếng như Sơn Tùng MT-P, Hoa hậu Phạm Hương, Tóc Tiên, Angela Phương Trinh....) hoặc những người ảnh hưởng nhỏ hơn (những chuyên gia, blogger, và những người ảnh hưởng thuộc thị trường ngách...). Mỗi loại Influencer mà bạn lựa chọn sẽ có những ảnh hưởng nhất định đến thương hiệu của bạn.

CachmangINFLUENCER1

(Theo socialmediatoday.com)

New Call-to-action

Bài viết gần đây