LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN CỦA SOCIAL MEDIA

Với sự phát triển của công nghệ thông tin và mạng xã hôi, cũng như việc cả thế giới đã bước vào cuộc cách mạng công nghệ 4.0- cuộc cách mạng đề cao về tính sáng tạo và sự kết nối của loài người với các phương tiện truyền thông. Phương tiện truyền thông hay các kênh mạng xã hỗi đã là một công cụ không thể thiếu hay có thể nói là tiền đề khai sinh ra lĩnh vực marketing. Các phương tiện truyền thông và mạng xã hội đã kết nối con người lại gần nhau và kích thích sự sáng tạo trong các lĩnh vực. Vậy để phát triển và trở thành thứ không thể thiếu trong cuộc sống ngày nay thì social media đã trải qua những giai đoạn nào? 

Lich-su-SocialMedia


(Theo socialmediatoday)

 

Tài Nguyễn