[INFOGRAPHIC] INFLUENCER MARKETING – CÓ THỂ BẠN CHƯA BIẾT?

Khi các mạng xã hội tiếp tục phát triển các thuật toán của họ theo hướng ưu tiên nội dung của người dùng, càng ngày càng có nhiều các doanh nghiệp chuyển sang sử dụng tiếp thị dựa trên người ảnh hưởng để tối đa hóa khả năng tiếp cận khách hàng trên mạng xã hội của họ.

Để bắt đầu chiến dịch Influencer Marketing, các thương hiệu nên nắm được những hiểu biết cơ bản nhất để vạch ra những chiến lược trong chi tiêu, cách tiếp cận, cách lựa chọn các mạng xã hội hàng đầu cho những người ảnh hưởng …

Infographic sau đây sẽ là bức tranh toàn cảnh về những gì mà những nhà tiếp thị nhập môn nên biết về Influencer Marketing.

Info_CTBCB(Theo socialmediatoday.com)

Uyên Lê