Chủ đề : KOL Voices

Chuyên mục KOl Voices là nơi lắng nghe chia sẻ về quá trình làm nghề của những KOL hàng đầu Việt Nam, được thực hiện độc quyền bởi 7SAT.